Ambassadeurs november 2014

Wat is geluk? Wat maakt mensen gelukkig? Meestal zijn het niet de grote momenten in het leven, die vaak tijdelijk zijn. Wel de kleine dingen in het leven, die dagelijks terugkeren. Genieten van de zaken die men heeft in plaats van te hunkeren naar zaken die men (nog) niet heeft. Velen kennen hun geluk pas wanneer het voorbij is. Toch moeten we allemaal trachten het geluk na te streven. En vooral: het geluk "willen" nastreven. Wie niet van het geluk weet te genieten als het komt, moet niet klagen als het hem verlaat. Dat wist Miguel de Cervantes al. Het geluk is dagelijks verlangen naar wat men al heeft.

Hugo Claus was niet noodzakelijk het prototype van de misnoegde, verzuurde mens. Hij wist uitstekend zijn zoektocht naar geluk te relativeren toen hij zei: Als ik de dag doorkom zonder catastrofes, ben ik al erg blij. Dat is een vorm van geluk. De meeste mensen kunnen niet gelukkig zijn, omdat ze te zwak zijn om het te willen. Het “echt willen” is nochtans de voornaamste voorwaarde om het te bereiken. Geluk is ook een gebrek aan ongeluk hebben en het te beseffen. Afwezigheid van leed, is een vorm van geluk.

De beste formule voor het geluk: een goede gezondheid en een slecht geheugen. Dat zei ooit de Franse actrice Edwige Feuillère. Niet achterom kijken, vooruit blikken. Het geluk vermenigvuldigt zich slechts wanneer je het met iemand deelt. Als ieder mens één ander mens gelukkig zou maken, dan was de hele wereld gelukkig. En dat is dan weer van Wim Kan.

Met Ambassadeurs trachten wij mensen gelukkig te maken door hen een tijdschrift aan te bieden dat hen inspireert. Het geluk ligt op een klein plaatsje. Men moet het grijpen als het voorbijkomt. Ook dat is een levenskwaliteit die (helaas) niet iedereen gegeven is. Bloemen zijn langs elke weg te vinden, maar niet iedereen verstaat de kunst om er een mooie krans van te vlechten, zei Anastasius Grün. En gelijk had hij.

In dit nummer verzamelden we voor u opnieuw reportages en tips die er kunnen voor zorgen dat het leven aangenamer wordt. Niemand kan geluk opdringen. Wij trachten alleen onderwerpen te zoeken die inspireren om de kwaliteit van het leven te verbeteren. Hopelijk zijn we daar met dit nummer opnieuw in
geslaagd.

Veel leesplezier.