Duurzamer wonen? Ja, als het betaalbaar is.

Auteur: 
Redactie
< >
85% van de bouwlustige Belgen wil écht duurzamer wonen

85% van de bouwlustige Belgen wil écht duurzamer wonen, als ze het tenminste kunnen betalen. Dat blijkt uit de jaarlijkse Real Estate Trust Barometer.

Ruim 8 op de 10 Belgen zijn bereid in de buidel te tasten om duurzamer en energiezuiniger te gaan wonen. Maar even opmerkelijk: hoewel de impact van duurzaam wonen al bij velen is doorgedrongen, vindt 1 op de 10 Belgen energiezuinig wonen nog steeds niet belangrijk. Of genuanceerder: ze vinden het misschien wel belangrijk, maar budgettair is het niet bediscussieerbaar.

Als er iets de ecologische inspanningen in de weg zit, dan is het volgens de Real Estate Trust Barometer meer dan eens het financiële. Zij die in het onderzoek aangeven energiezuinig wonen niet belangrijk te vinden, geven steevast de hogere kostprijs van duurzaam wonen als belangrijkste reden aan.

De Real Estate Trust Barometer is een jaarlijks onderzoek van PR-bureau Bereal en adviesbureau WES.  “De Belg heeft duidelijk oren naar duurzaam wonen. Deels om klimaatredenen, maar zeker ook omdat het gewoon financieel loont op lange termijn. Alleen: heel wat van die extra investering zijn voor vele Belgen budgettair moeilijk haalbaar,” zegt Dajo Hermans, managing director Bereal.

Liever een bestaande woning kopen

De Real Estate Trust Barometer toont bovendien ook aan dat meer dan de helft van de Belgen - 56 procent om precies te zijn - nog steeds “liever” een bestaande woning koopt dan een nieuwe woning te bouwen. De redenen hiervoor zijn eveneens niet ver te zoeken: de mogelijkheid om de kostprijs van de renovatie te spreiden over de tijd en de iets lagere aankoopprijs. De lagere registratierechten en het BTW-tarief van 6% bij de aankoop en renovatie van een bestaande woning (tegenover 21% bij nieuwbouw) wegen ook zwaar door in het beslissingsproces tussen de aankoop van bestaand vastgoed en nieuwbouw.

Compacter wonen, hoger bouwen

En al even opmerkelijk: meer dan de helft van de Belgen (61%) erkent dat er compacter en hoger gebouwd moet worden in de stads- en dorpskernen als we het allemaal nog ‘leefbaar’ willen houden. Ook hier speelt dus het morele effect. Tenminste, zolang het niet teveel op onze eigen persoon weegt: 54% ziet compacter en hoger bouwen liever niet in zijn voor- of achtertuin gebeuren.

“Almaar meer mensen kunnen zich vinden in het discours van de Vlaamse bouwmeester. Tot het te dichtbij komt en men er zich persoonlijk aan moet aanpassen. Dan wordt het allemaal iets gecompliceerder. Daarom blijft het belangrijk dat vastgoedspelers én lokale overheden, binnen de regels van het spel, samenwerken en de betrokken buurt nog véél beter en sneller informeren.”  Dajo Hermans, Bereal & Pascal Steeland, WES.