Verwarmen op geothermie steeds populairder

Auteur: 
Redactie
< >
geothermie steeds populairder
Geothermie zit in de lift
<
geothermie steeds populairderGeothermie zit in de lift
>

Nooit eerder sloten zoveel Vlaamse huishoudens hun woning aan op geothermie, een nieuwe manier van verwarmen zonder aardgas of stookolie. Vandaag telt Vlaanderen naar schatting enkele duizenden woningen die op geothermie of een warmtenet zijn aangesloten.

De Vlaamse overheid bant vanaf 2021 elke gas- of stookolieketel bij alle nieuwbouwprojecten of bij ingrijpende renovaties van bestaande woningen. Bovendien komen er vanaf dat jaar geen aansluitingen meer op aardgas in nieuwe verkavelingen.

Geen fossiele brandstoffen meer

Steeds meer bouwlustige Vlamingen bouwen hun huis zo dat er geen fossiele brandstoffen meer aan te pas komen. Denk maar aan systemen waarbij aardwarmte uit de ondergrond wordt gebruikt om de woning te verwarmen, of via restwarmte afkomstig van industriebedrijven. Onder  meer de marktleider in verwarmingsinstallaties in België, Vaillant, bevestigt de tendens. Heel concreet kregen ze in 2018 maar liefst 30% meer aanvragen binnen tegenover 2017 om woningen in heel Vlaanderen aan te sluiten op hernieuwbare energie zoals geothermie of warmtenetwerken.

Geothermie zit in de lift

“Het begrip geothermie klinkt nog bij veel mensen onbekend in de oren, maar we zien wel dat er steeds meer Vlamingen zich bewust zijn van de impact van gas- en stookolieketels op het klimaat. Het voorbije jaar alleen al zagen we een enorme stijging van het aantal aanvragen en offertes voor een geothermische verwarmingsinstallatie. En het ziet er naar uit dat dit aantal de komende jaren alleen nog maar zal toenemen,” aldus Yannick De Mol, productverantwoordelijke Vaillant.

Enkel nog groene energie

Naar schatting zijn vandaag enkele duizenden woningen aangesloten op geothermie of een warmtenet. Maar hoewel de wetgeving het pas binnen enkele jaren verplicht zal maken, stappen vandaag nog lang niet alle projectontwikkelaars mee in het klimaatneutrale verhaal. Als eerste projectontwikkelaar in ons land engageert de West-Vlaamse vastgoedspeler Dumobil zich om op nieuwe ontwikkelde verkavelingen voortaan geen enkele woning meer te bouwen waarbij verwarmd wordt op fossiele brandstoffen. Concreet hebben ze zo voor de komende paar jaren 875 nieuwe woningen en appartementen met groene energie in Vlaanderen gepland.

“Wij willen niet wachten tot de Vlaamse wetgeving van 2021 het ons oplegt. Voor elke nieuwbouwwoning die wij vandaag bouwen op onze nieuwe ontwikkelde verkavelingen, voorzien we een individuele geothermische installatie dat warmte onttrekt uit de grond. Of we sluiten de woningen aan op een warmtenet,” zegt Bruno Carton, gedelegeerd bestuurder Dumobil.